B.M.S materieelservice     
 


gereedschap keuren / Nen3140 

Elektrische arbeidsmiddelen keuren 

Als ondernemer of organisatie stelt u de veiligheid van uw personeel en andere betrokkenen natuurlijk voorop. U zorgt er dan ook voor dat uw elektrische arbeidsmiddelen te allen tijde voldoen aan de veiligheidseisen en vanzelfsprekend laat u ze geregeld keuren. U kunt daarvoor terecht bij B.M.S. Materieelservice


Waarom NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen?
Volgens de Arbowet heeft een werkgever de verplichting om zijn/haar medewerkers met deu
gdelijke elektrische arbeidsmiddelen te laten werken. Ook bedrijven die zich voor het kwaliteitssysteem VCA laten certificeren zijn vanuit dit systeem verplicht om hun elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren volgens de NEN 3140.
Wat zijn nou eigenlijk elektrische arbeidsmiddelen?
Dit zijn alle op een arbeidsplaats aanwezige elektrisch aangedreven machines, apparaten of toestellen.

 Enkele voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen zijn:

  • Elektrisch handgereedschap
  • Verplaatsbare elektrische werktuigen
  • Vast opgestelde elektrische machines
  • Stationaire lichtmasten
  • Aggregaten
  • ICT apparatuur (pc, printers, etc.)* 
  • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen (bouwkasten)


Werkwijze bij het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.

Wanneer wij uw elektrische arbeidsmiddelen keuren zal dit bestaan uit twee onderdelen:
*  Visuele inspectie:
–  Controle op vervuiling en vocht op het arbeidsmiddel
–  Controle van de behuizing van het arbeidsmiddel
–  Controle van de kabel van het arbeidsmiddel
–  Controle van de trekontlasting van het arbeidsmiddel
–  Controle van de schakelaars/bedieningselementen van het arbeidsmiddel
–  Controle van de thermische aspecten van het arbeidsmiddel
–  Controle van de (koppel)contactstop van het arbeidsmiddel
*  Beproeving:
–  Meting van de isolatieweerstand of de reële lekstroom van het arbeidsmiddel
–  Meting van de weerstand van beschermingsleidingen
–  Meting van de aanspreekstroom en –tijd van de aardlekbeveiliging
–  Beproeven van de aardlekschakelaar door bediening van de test knop
–  Meting van de juiste werking van veiligheidscontacten en van elektrische en elektronische
beveiligingsinrichtingen

De resultaten van de visuele inspectie en beproeving komen samen op een overzichtelijk document te staan           Hoe? de keuze is aan U!

wij kunnen de documenten leveren als:

  • PDF verzonden per mail of per USB
  • Afgedrukt en samen gebundeld in een map
  • ingevoerd in uw eigen Materieelbeheer systeem

 


Wilt u een NEN 3140 keuring van uw elektrische arbeidsmiddelen aanvragen of meer weten over deze keuring? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of voor een afspraak.

 
Bellen
Info